દિવાળી પહેલા સરકારે આપી લોકોને મોટી ભેટ, CNG ના ભાવમાં ઝીંક્યો 3 રૂપિયાનો વધારો

દિવાળી પહેલા સરકારે આપી લોકોને મોટી ભેટ, CNG ના ભાવમાં ઝીંક્યો 3 રૂપિયાનો વધારો, ગુજરાતની જનતા પર વધુ એક મોંઘવારીનો માર પડ્યો છે. ગુજરાતમાં થોડા સમયની સ્થિરતા ફરીવાર અદાણી CNGના …

Read more

Learn English with fun mini

Learn English with fun mini-lessons that feel like games! Use the free app every day to quickly improve your spoken English. With Duolingo, you’ll improve your English — and have …

Read more

ઓક્ટોબરમાં બેંકો 21 દિવસ બંધ રહેશે - જુઓ સંપૂર્ણ યાદી

ઓક્ટોબરમાં બેંકો 21 દિવસ બંધ રહેશે – જુઓ સંપૂર્ણ યાદી

બેંક રજાઓની સૂચિ October 2022 ઓક્ટોબરમાં બેંકો 21 દિવસ બંધ રહેશે – જુઓ સંપૂર્ણ યાદી 1 October 2022: વાર્ષિક બેંક બંધ થવાને કારણે ગંગટોકમાં બેંકો બંધ રહેશે. 2 October 2022: …

Read more

Gujarat 5G Launch Be ready

ગુજરાત માં થશે 5G ની શરૂવાત

ગુજરાત માં થશે 5G ની શરૂવાત, નવી દિલ્હી 5G ભારત 1લી ઑક્ટોબર ભારતીયો માટે મહત્વપૂર્ણ દિવસ બનવા જઈ રહ્યો છે. તેની પાછળનું કારણ પણ આ જ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી …

Read more

Photo Recovery App

In all deleted photo apps, Photo Recovery App, recover deleted photos can undelete and recover lost photos and also recover images from your memory card. Whether you accidentally delete a …

Read more