દિવાળી પહેલા સરકારે આપી લોકોને મોટી ભેટ, CNG ના ભાવમાં ઝીંક્યો 3 રૂપિયાનો વધારો

દિવાળી પહેલા સરકારે આપી લોકોને મોટી ભેટ, CNG ના ભાવમાં ઝીંક્યો 3 રૂપિયાનો વધારો, ગુજરાતની જનતા પર વધુ એક મોંઘવારીનો માર પડ્યો છે. ગુજરાતમાં થોડા સમયની સ્થિરતા ફરીવાર અદાણી CNGના …

Read more

Make Your Name Ringtone

Make Your Name Ringtone

Make Your Name Ringtone is used to make ringtone of your name as your favourite caller tune. My Name Ringtone Maker online Tools Simply leave the boring & regular ringtones and …

Read more

Gujarat 5G Launch Be ready

ગુજરાત માં થશે 5G ની શરૂવાત

ગુજરાત માં થશે 5G ની શરૂવાત, નવી દિલ્હી 5G ભારત 1લી ઑક્ટોબર ભારતીયો માટે મહત્વપૂર્ણ દિવસ બનવા જઈ રહ્યો છે. તેની પાછળનું કારણ પણ આ જ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી …

Read more

Anubandham Application 2022

You Are Searching For Anubandham Application 2022, Anubandham App, Anubandham Job Portal, anubandham job app advance search based on the sectors and functional areas are key features of the App. …

Read more

Bank Australia App

Our app provides you with a secure and easy way to bank on the go. To get started, login with your customer number and internet banking password. New customers can …

Read more